Våre betingelser skal være like enkle som systemet

Her finner du ingenting med liten skrift. Alt er lagt opp til at vi skal ha et klart og godt samarbeid. Har dere noen spørsmål? Ta kontakt!

Personopplysningene deres er trygge hos oss

Oversikt

General Data Protection Regulation (GDPR) er en ny personvernlov som har blitt innført av EU og som trådde i kraft i Norge 25. mai 2018. Hensikten med loven er å gi EUs innbyggere mer kontroll over sin personlige data som blir lagret på nett.

Sikring av deres data

Zendera lagrer all kundedata i henhold til GDPR regelverket. Dataens sikkerhet er topp prioritert.

Alle Zendera sine må skrive under en databehandleravtale som regulerer forholdet mellom Zendera som databehandler og kunden som databehandlingsansvarlig. Dette gjelder kunder som både er innenfor og utenfor EU.

Underleverandører

Zendera benytter følgende underleverandører:

Datasikringsansvarlig

Datasikringsansvarlig sørger for at vi til enhver tid følger vår datasikringsstrategi og overholder alle krav i henhold til GDPR. Datasikringsansvarlig kan ved behov kontaktes via Zenderas daglig leder Kim Iversen, kim@zendera.no.

Ofte stilte spørsmål

Hva bruker Zendera personopplysninger til?

Hvor lagres opplysningene geografisk?

Hvor lenge lagres dataen?

For bestilling eller spørsmål ta kontakt!