Våre betingelser skal være like enkle som systemet

Her finner du ingenting med liten skrift. Alt er lagt opp til at vi skal ha et klart og godt samarbeid. Har dere noen spørsmål? Ta kontakt!

Users icon

Ingen bindingstid


Zendera ønsker å levere dere det beste produktet. Hvis dere ikke er fornøyd kan dere avslutte abonnementet med en gang.

Users icon

Garantert funksjonalitet


Vi garanterer at dere til enhver tid skal få den avtalte funksjonaliteten.

Users icon

Erstatning ved nedetid


Ved nedetid på over en (1) time kreditterer vi prisen for hele den dagen på neste faktura!

Våre betingelser i sin helhet

1.   Innledning

2.   Programvare som en tjeneste

3.   Lisens

4.   Avgifter og betaling

5.   Opphavsrett og intellektuell eiendomsrett

6.   Kunden sine forpliktelser

7.   Zendera sine forpliktelser

8.   Data

9.   Konfidensialitet

10.       Støttetjenester

11.       Sikkerhet

12.       Tvister og avtale

13.       Force majeure

For bestilling eller spørsmål ta kontakt!