Hva er dynamisk planlegging?

Dynamisk ruteplanlegging er en avansert teknologi som optimaliserer ruter for en flåte av kjøretøy i sanntid. Det er prosessen med å lage ruter og stopp sekvenser basert på kunde og ordretype. Dette resulterer i en unik ruteplan basert på spesifikke behov for kunder og ordretyper.

Målet med dynamisk planlegging er å sikre at alle bestillinger leveres innenfor tidsvinduet og at ruten er den mest lønnsomme for bedriften (for eksempel laveste kostnad). Dynamisk planlegging krever bruk av ruteoptimalisering program, som Zendera. Siden det vil være umulig for en person å undersøke alle kombinasjonene av ferdselsveier og kjøre ordninger som finnes, samtidig som man må tenke gjennom det beste økonomiske alternativet.

Programvaren bruker sofistikerte algoritmer og maskinlæring for å konstant analysere data og gi optimaliserte ruteplaner.

Systemet vil beregne ruter på følgende parametere:

 • Tidsvinduer (åpningstider)
 • Kapasitet på kjøretøy
 • Tillat kjøretid på kjøretøy
 • Sjåførens hastighet
 • Sjåførens arbeidstid
 • Parkeringsadresser (hvor er det best å parkere)
 • Produkter
 • Rushtid
 • Ferdigheter

Hva er fordelene med dynamisk planlegging?

Dynamisk planlegging av ruter gir høyere produktivitet og lavere driftskostnader for kjøretøyflåten. De viktigste aspektene ved den dynamiske planleggingen er mulighetene det gir til å koble leveranser til ruter når bestillingene varierer. Dette vil også være aktuelt når det er mulig å bestemme tidsintervaller for leveranser.

På denne måten kan Zendera bedømme den beste kombinasjonen av ruter, samtidig som at produktiviteten for leveranse maksimeres og leveransekostnader minimeres. Dynamisk ruteoptimalisering kan også øke leveransekapasiteten og antall leverte bestillinger, samt inntekter per rute.

Reduserte transportkostnader

Med optimaliserte ruter kan du redusere drivstofforbruket, kjøretøyets slitasje og arbeidskostnader. En studie fant at dynamisk ruteplanlegging kan redusere drivstofforbruket med opptil 30% og kutte driftskostnadene for flåten med opptil 20%.

Økt effektivitet

Dynamisk ruteplanlegging gjør det mulig å gjennomføre flere leveranser på en dag ved å optimalisere rekkefølgen på stoppene og redusere avstanden som må tilbakelegges. En studie fant at dynamisk ruteplanlegging kan øke antallet leveranser per dag med opptil 25%.

Forbedret kundetilfredshet

Ved å levere til avtalt tid kan du forbedre kundelojaliteten og skaffe deg en konkurransefordel i bransjen din. En studie fant at dynamisk ruteplanlegging kan øke andelen leveranser som kommer til avtalt tid med opptil 30%.

Bedre ressursutnyttelse

Dynamisk ruteplanlegging gjør det mulig å bedre tildele ressurser og redusere behovet for overtid. En studie fant at dynamisk ruteplanlegging kan redusere behovet for overtid med opptil 25%.

Reduksjon i planleggingstid

Dynamisk ruteplanlegging reduserer planleggingstiden ved å la datamaskinen håndtere beregningene og optimaliseringen av ruter i sanntid. Dette sparer deg og dine ansatte for tid som kan brukes til andre viktige oppgaver. En studie fant at dynamisk ruteplanlegging kan redusere planleggingstiden med opptil 50%.

I hvilke type bedrifter passer å det å bruke dynamiske ruter?

Dynamiske ruter er en stor fordel hos bedrifter som har stor variasjon i kunder, ordre og størrelser, og som har få faste leveringstider til kunder.

Fordelene med dynamiske ruter er mulighetene for variasjon og fleksibilitet, noe som hjelper til med å maksimere produktiviteten og minimere kostnadene.

Dynamiske ruter brukes for eksempel til handel og andre forbrukertjenester, samt for distributører av produkter i alt fra byggemateriale, varme, ventilasjon, klimaanlegg og i elektro- og bilindustri.

På hvilke forretningsområder kan jeg spare penger hvis jeg bruker dynamiske ruter?

 • Ved reduksjon i kostnader gjennom bedre optimaliserte ruter og lavere drivstofforbruk.
 • Øke kvaliteten på kundeservice gjennom å treffe tidsvinduer, utsending av varsler, holde lokasjoner oppdatert og estimering av tidsbruk på lokasjoner.
 • Sparer tid ved å ta de mest direkte og tidsbesparende rutene.
 • Minimerer miljøpåvirkning gjennom bedre utnyttelse av kjøretøy.
 • Enkelt håndtering av oppdrag gjennom sjåførappen på Android og iOS.
 • Reduserer tid brukt på planlegging av transportoppdrag.


Ønsker du vite mer om hvordan Zenderas funksjoner kan hjelpe deg og din bedrift?

Kontakt oss for en prat!