Zendera er bygget opp for å hjelpe bedrifter med å effektivisere sine ruter. Det er blitt mer fokus på effektivisering av logistikk og transport de seneste årene. Krav fra kunder og muligheten til å kunne tilby økt fleksibilitet kommer i økende grad.

Det er mye snakk om KI (kunstig intelligens) i disse dager og systemet er bygget opp for å være klar for dette steget. Vi er fortsatt i en tidlig fase innen inkorporering av KI, men vi ser konturene av noen nye og spennende verktøy som kan hjelpe til med å ta bedre beslutninger. Det finnes elementer ved vårt system som benytter seg av ML (maskinlæring) i dag, men vi følger nøye med på utviklingen og vil alltid utvikle i samråd med våre kunder og partnere.

For å komme frem til de mest effektive rutene vil systemet regne seg frem til en matematisk kostnad. Sammen med våre kunder kan vi tilpasse kostnadene som benyttes, slik at tilpasningen til deres drift kan justeres etter behov. Ved å matche sjåfører med kunder, lokasjoner og produkter som er kompatible/inkompatible med hverandre vil man sikre seg at rett person utfører rett oppdrag, som igjen vil øke sannsynligheten for at kundene vil være fornøyde.

Zendera vil beregne ruter på følgende parametere:

 • Tidsvinduer (åpningstider)
 • Kapasitet på kjøretøy
 • Tillat kjøretid på kjøretøy
 • Sjåførens hastighet
 • Sjåførens arbeidstid
 • Parkeringsadresser (hvor er det best å parkere)
 • Produkter
 • Rushtid
 • Ferdigheter

Viktige elementer som Zendera kan hjelpe deres bedrift med er:

 • Reduksjon i kostnader gjennom bedre optimaliserte ruter og lavere drivstofforbruk.
 • Øke kvaliteten på kundeservice gjennom å treffe tidsvinduer, utsending av varsler, holde lokasjoner oppdatert og estimering av tidsbruk på lokasjoner.
 • Sparer tid ved å ta de mest direkte og tidsbesparende rutene.
 • Minimerer miljøpåvirkning gjennom bedre utnyttelse av kjøretøy.
 • Enkelt håndtering av oppdrag gjennom sjåførappen på Android og iOS.
 • Reduserer tid brukt på planlegging av transportoppdrag.

Ønsker du vite mer om hvordan Zenderas funksjoner kan hjelpe deg og din bedrift?

Kontakt oss for en prat!