"Hvor er sjåføren?"

Står du overfor utfordringer med hyppige "Hvor er leveransen eller sjåføren?" henvendelser? Du er ikke alene.

Bedrifter opplever at 50-70% av kundehenvendelser over telefon går i slike spørsmål.


Tidstyven Avslørt: Tradisjonelle oppfølgingsmetoder stjeler flere timer daglig fra kundeservice, tid som kunne vært brukt på mer verdiskapende aktiviteter.

Ødelegger flyten:
Kundesenteret eller kjøreleder må ringe til sjåføren, høre hvor sjåføren befinner seg og deretter ringe tilbake til kunden med et estimat på når varene ankommer mottakeren.

Track & trace senker skuldrene til kundeservice

Når sjåføren påbegynner sin rute, sendes det automatisk ut notifikasjoner over sms eller e-post til mottakerne, noe som bidrar til økt forutsigbarhet.

Informasjonsutveksling: Mottakeren og sjåføren kan oppdatere informasjon og utveksle nyttig kunskap om stoppet og ordren, slik som:

  • Leveringsinstrukser
  • Kontaktløs levering
  • Endre tidsvindu for levering
  • Se kolli
  • Ringe sjåfør

Dessuten kan mottaker se hvor sjåføren befinner seg gjennom en liknende karttjenestene som tilbys av Foodora, Oda, eller Uber. Dette er et eksempel på hvordan forbrukervaner gradvis integreres i næringslivet i Norge.

Forutsigbarhet gjennom en tilpasset tekstmelding sendt til mottakere øker loyalitet hos kundene og avlaster de ansatte.


Et oppdatert kundekort til enhver tid

De som står leveransen nærest, vet ofte best. Hold derfor kundeservice unna disse henvendelsene og frigjør tid for å drive mersalg, yte annet tjenesteservice eller ta en kaffe!